MALZEME.COM.TR ONLİNE SATIŞ KANALLARINDAN ÜRÜN YA DA HİZMET ALAN İLGİLİ KİŞİLERİN, KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli ziyaretçilerimiz, YMS Malzeme Dünyası olarak(VERİ SORUMLUSU, YMS MALZEME, ‘’ŞİRKET’’ olarak işbu sözleşmede anılacaktır), malzeme.com.tr online kanallarını kullanan müşterilerimizin ve diğer tüm ilgili kişilerin özel hayatına saygı duyuyor, gizlilikleri için KVKK kapsamında tüm önlemleri alıyoruz.

YMS Malzeme veri sorumlusu olarak 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında ‘’malzeme.com.tr’’ adresi üzerinden online satış kanallarını kullanan kişiler için bu aydınlatma metni kapsamında bilgilendirmek istiyoruz. YMS Malzeme ‘’malzeme.com.tr’’ üzerinden ulaştığınız whatsapp ve diğer online pazar satış alanlarımız için işbu gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırsınız.

YMS Malzeme Hangi Kişisel Verileri İşliyor?

1) Online kanallarımızı kullanan (sipariş, bilgi alma, üye olma vb) ilgili kişilerin; ad, soyad, doğum tarihlerini
2) Paylaşmanız halinde cinsiyet bilginizi
3) Online hizmet / ürün satın alımı, üyelik ya da bilgi alma sırasında kullandığınız e-posta adresi, cep telefonu, sabit numaralar ve benzer bilgilerinizi
4) Site üzerinde kullanırsanız üye kullanıcı adınız ve şifreniz
5) Malzeme.com.tr adresini kullanırken size ait olan IP adresleri, log kayıtları
6) Sipariş sırasında verdiğiniz tüm kişisel bilgiler, fatura bilgileriniz (kullandığınız ödeme şekli, sipariş zamanınız ve tarihi, siparişin içeriği, teslimat adresi)
7) Paylaşmanız halinde lokasyon bilgileriniz
8) Malzeme.com.tr adresini ziyaret ettiğiniz sırada kullandığınız çerezler, anketler, doldurduğunuz formlar ve benzer bilgiler

YMS Malzeme Veri İşleme Amacı Nedir? ‘’Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları’’

Malzeme.com.tr adresini ya da malzeme.com.tr online satış kanallarını kullanmanız durumunda kişisel verileriniz

1) Site üzerinde kayıt işlemlerinizin sorunsuz olarak tamamlanması
2) YMS Malzeme olarak üye sözleşmenizde yer aldığı üzere, veri sahibi yükümlüklerimizi yerine getirmek
3) YMS Malzeme pazarlama departmanı, muhasebe departmanı, yazılım departmanı ve diğer ilgili kollar için faaliyet geliştirmek
4) YMS Malzeme üzerinden alışveriş yapan kişilerin talep, şikâyet, öneri ve benzer dönütlerine dönüş yapabilmek
5) Sipariş veren müşterilerimizin doğum tarihi aracılığıyla yasal olarak yaşını doğrulamak
6) Veri sorumlusu olarak bilgi transfer, bilgi toplama, bilgi işleme süreçlerinde güvenliği sağlamak
7) KVK Kanunu mevzuatında veri sorumlusu üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek
8) Türkiye sınırları içerisinde yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarını, adli makamları yükümlülüklerimiz sonucunda bilgilendirmek
9) Malzeme.com.tr adresini kullanan kullanıcılarımızın online pazar alanları, WhatsApp ve diğer satış yerlerinde verdiğimiz hizmetlerden faydalandırmak için gerekli altyapıyı kurmak
10) Malzeme.com.tr üyeliğiniz dahil olmak üzere, YMS Malzeme bünyesinde tuttuğunuz verilerin güncel kalmasını sağlamak, KVK Kanunu sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen ‘’ c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,” “(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde bilgi işlemek

Malzeme.com.tr üyelik esnasında sözleşmeyi onay verdiğiniz durumlarda, kişisel verileriniz

1) Malzeme.com.tr kullanıcılarını tanımak, ücretsiz teklifler iletmek, kampanyalar iletmek, kampanyaları kişiselleştirmek, ürün tanıtımları iletmek, pazar araştırması kapsamında kullanmak, müşteri memnuniyetini arttırmak için işlenebilecektir
2) Malzeme.com.tr platformunu, YMS Malzeme Whatsapp hattını ve diğer online kanalları kullanan üyeler, verdikleri bilgiler doğrultusunda kampanyalar için bilgilendirilecektir
3) Malzeme.com.tr olarak üyelik esnasında sözleşmeyi onaylamanız durumunda, KVKK ve Elektronik Ticaret Kanununda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda, açık rızanız var olarak kabul edilecektir.

YMS Malzeme (Veri Sorumlusu) Hangi Yöntemlerle Verilerinizi Toplar ve İşler?

YMS Malzeme satış kanalları olan malzeme.com.tr, YMS Malzeme Online Whatsapp Hattı ve diğer online satış platformları üzerinden veriler toplanabilmektedir. Veri sorumlusu olarak ‘’malzeme.com.tr’’ adresini kullanan kullanıcıların platforma üye olurken kullandığı bilgileri, paylaşmayı kabul ettiği çerezleri, platform üzerinde kullandığı sosyal medya kanallarını ve benzer durumlar üzerinden veri toplanmaktadır. Elektronik ortamda toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu kapsamında işlenmektedir.

Malzeme.com.tr sitesini ziyaret etmeniz, site üzerinde işlem yapmanız durumunda kişisel verileriniz işlenmiş olacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında haklarınız için işbu politikada yer alan ‘’ilgili kişi hakları nelerdir?’’ kısmını inceleyebilirsiniz.

YMS Malzeme Kişisel Verilerin Aktartılma Süreçleri ‘’Kimlere ve Hangi Durumlarda’’

Malzeme.com.tr olarak elektronik ortamda topladığımız verileri aşağıda belirttiğimiz amaçlar ve KVKK 8 (2) (A) kapsamında açık rıza bulunmadan aktarabiliyoruz.
1) Kamu ve kuruşlarından gelecek talepleri yerine getirmek için toplanması gereken zorunlu ve yasal veriler
2) Sipariş verilen ürünün şirket işleyişi kapsamında temin edilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve benzer durumlarda veri aktarımı yapılabilmektedir. YMS Malzeme gerekli görüldüğü durumlarda noter, icra daireleri, mahkemeler ile bilgi paylaşımı yapabilmektedir
3) YMS Malzeme iş birimleri ya da iş partnerleri yazılım, pazarlama amaçlı sistemlere bakım, destek, düzenleme, ekleme hizmetleri verebilmektedir. Veri sorumlusu olarak bu durumlarda kişisel verilerin aktarılması KVK Kanunu kapsamında seçilebilmektedir.
4) Malzeme.com.tr üzerinden ya da diğer online satış alanlarımızdan size gelecek olan e-posta ve sms kampanyaları için onay vermeniz durumunda, avantajlar, hizmet tanıtımları, kampanyalar, anketler, pazarlama ve diğer durumlar için kişisel verilerinizi elektronik hizmet sağlayıcıları ile paylaşabilmekteyiz.
5) YMS Malzeme pazarda rekabet edebilmek, şirket faaliyetlerini sürdürebilmek için alt yükleniciler, lojistik firmaları, yazılım firmaları, pazarlama firmaları ve diğer benzer iş ortaklarıyla veri paylaşımını KVK Kanunu kapsamında yapabilmektedir.

YMS Malzeme kişisel verilerinizin toplanma, işlenme ve aktarma süreçleri kapsamında ilgili mevzuatlarla beraber şirket etik sınırları içerisinde de özel bir veri işleme politikası işlemektedir. Kişisel verileriniz YMS Malzeme olarak tüm güvenlik önlemleri alınarak hassasiyetle saklanmakta, iş ortaklarımız yasal mevzuata uygun olmaktadır.

YMS Malzeme Veri Sorumlusu Bünyesinde Bulunan Verileriniz için İlgili Kişi Haklarınız Nelerdir?

6698 Sayılı KVK Kanunu başlıkta ‘’ilgili kişi’’ olarak sıfatlandırılan kişilere KVK 11. Maddesi kapsamında aşağıda yer alan hakları tanımaktadır

1) YMS Malzeme tarafından kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
2) Kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda buna ilişkin bilgi talep etme
3) İlgili kişi olarak kişisel verilerinizin işlenme süreçlerinin işbu politikaya ve KVK kanunlarına uygun olup olmadığını öğrenme
4) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı olarak veri sorumlusu bünyesinde saklandığı durumlarda düzeltme ya da veri kaldırma talep etme
5) KVK Kanunu kapsamında belirtilen sürelerin, kişisel verilerin saklanması için geçerli olan sürenin sonuna gelmesi durumunda; kişisel verilerin silinmesini, kimliksizleştirilmesini, yok edilmesini isteme. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini siteme
6) YMS Malzeme tarafından otomatik sistemler kullanılarak toplanan / elde edilen verilerin işlenmesi sonrasında şahsınızın aleyhine çıkacak durumlara itiraz etme,
7) KVK Kanunu ve işbu politikaya aykırı olarak verilerinizin işlendiği durumlarda zararınızın tespitini ve giderilmesini talep etme

YMS Malzeme KVK Kanunu Kapsamında Başvuru / İletişim

YMS Malzeme aydınlatma formu ve KVKK kapsamında bilgi almak isteyen ilgili kişiler için aşağıda yer alan adresleri kullanmaktadır.

[email protected]